Vanliga frågor

Vi förstår att frågorna kring att installera solceller, laddboxar eller solcellsbatterier är många – därför har vi här samlat svaren på de vanligaste frågorna vi får.

När du har lagt din order brukar installationen vara färdig inom 4 till 8 veckor. Det tar mellan en till två dagar för oss att montera solcellsanläggningen, beroende på yta, typ av installation och vilka säkerhetsanordningar som behövs. Därefter kopplar en elektriker in din anläggning till din vanliga elcentral och ditt nätföretag monterar en ny elmätare med möjlighet att registrera eventuell försäljning av överskottsel.

Solceller fungerar utmärkt även på vintern, även om produktionen inte är lika hög som under sommarmånaderna. Eftersom solcellspanelerna är tillverkade av glas är det lätt för snön att glida av, men faktum är att snö kan öka solcellernas verkningsgrad tack vare den extra reflektionen.

Om du har ett inplanerat takbyte inom ett till två år rekommenderar vi att du genomför det innan du installerar solceller på taket. Skulle du behöva byta tak efter att solcellerna är installerade är det inga problem – takläggarna monterar då ner panelerna innan takbytet och monterar upp dem igen när de är färdiga. 

Med en egen solcellsanläggning kan du spara stora summor varje år i form av minskade elkostnader och extra intäkter från såld överskottsel. Din anläggning kommer att producera el under flera decennier och i jämförelse med de stigande elpriserna är egenproducerad solel mer lönsamt än att köpa el från ditt vanliga elnät. Med hjälp av ett solcellsbatteri kan du även ha möjlighet till att bli helt självförsörjande på solel.

Solel från solceller produceras med hjälp av fotovoltaisk effekt, en egenskap som finns i ämnen som till exempel kisel. Energin i solens strålar gör det möjligt för elektroner att flöda genom en kabel och omvandla solens energi till elektrisk energi, det vill säga el.

Namnet fotovoltaisk effekt kommer från den spänning som skapas mellan två lager av kisel, som mäts i volt. För att skapa den spänning som omvandlas till elektrisk energi tillför man varsitt ämne till de två lagrena med kisel: fosfor och bor. Den elektriska energin kan sedan användas direkt, lagras i batterier eller överföras till elnätet och bli tillgänglig för konsumenter.

För att uppnå en effekt hög nog att använda i praktiken seriekopplar man solcellerna i en så kallad solcellspanel, där spänningen anpassas efter en likströmsanläggning på 12 volt.

Om du behöver ansöka om bygglov för din solcellsanläggning eller inte beror på flera olika faktorer. I de allra flesta fall behöver du inte ansöka om bygglov, såvida byggnaden inte är K-märkt eller placerad på ett särskilt område. Om anläggningen monteras på ditt befintliga tak och följer byggnadens utformning behöver du alltså sällan ansöka om bygglov. För att ta reda på om du behöver ansöka om bygglov eller inte rekommenderar vi att du kontaktar bygglovsavdelningen i din kommun.