En guide till dig som ska köpa solceller

Bild på solceller installerade på ett tak, fotograferad rakt ovanifrån. I bilden syns trädgården och solpanelerna som sträcker sig över taket på båda sidor. Solpanelerna bidrar till hållbar energiproduktion och harmoniserar med den gröna omgivningen.

När du överväger att köpa solceller förstår vi att det kan vara en utmaning att veta var man ska börja. Att köpa solceller kan verka komplicerat, men i den här guiden kommer vi att hjälpa dig att navigera genom de viktigaste övervägandena och ge dig den information du behöver för att ta informerade beslut.

Vad ska man tänka på i ett första stadie när man ska köpa solceller?

När du först börjar tänka på att köpa solceller, är det viktigt att göra en behovsanalys. Hur mycket el konsumerar ditt hushåll? Vilken storlek behöver din solcellssanläggning ha för att täcka dina behov? Att förstå ditt energibehov kommer att vara den första viktiga komponenten när du överväger att köpa solceller.

Vad kostar det att köpa solceller?

Kostnaden för att köpa solceller kan variera beroende på flera faktorer, inklusive anläggningens storlek, installationens komplexitet och var du bor. Den genomsnittliga kostnaden för en solcellsanläggning i Sverige är omkring 110 000 kronor för ett 7.5 kW system. Detta motsvarar 14 666 kr per kW. Kostnaden kan dock minska med 20% om du tar nytta av ett skatteavdrag när du köper solceller, vilket dras av direkt på fakturan.

Vilka är fördelarna och nackdelarna med att köpa solceller?

Innan du bestämmer dig för att köpa solceller, är det viktigt att förstå både fördelarna och nackdelarna. Fördelarna inkluderar lägre elräkningar, en minskad miljöpåverkan och möjligheten att sälja överskottsel tillbaka till nätet. En möjlig nackdel kan vara skicket på ditt tak, men det är viktigt att notera att solcellsföretaget du väljer kommer att undersöka detta åt dig. En annan potentiell svårighet kan vara eventuella hinder som påverkar installationsområdet.

Bild på ett rött hus med svarta solpaneler installerade på taket. Kund har investerat i solceller för att främja hållbar energiproduktion och minska miljöpåverkan
Denna imponerande villa stoltserar med 27 solceller som tillsammans producerar upp till 9 100 kWh årlig energi.

Processen att köpa solceller

Processen att köpa solceller involverar flera steg, från första konsultation och offert till projektering, installation och underhåll. Ett professionellt solcellsföretag, som oss på Solifokus, kommer att hjälpa dig genom varje steg när du köper solceller. Vi besvarar dina frågor och ser till att din solcellsanläggning uppfyller dina behov och förväntningar. Du kan läsa mer om våra solceller här.

Överväganden vid val av solceller

Det finns många olika typer av solpaneler på marknaden, var och en med sina egna fördelar och nackdelar. Det är viktigt att göra din forskning och eventuellt kontakta en expert som oss på Solifokus innan du väljer att köpa solceller. Detta för att bestämma vilken typ av solcellspanel som är bäst för din specifik situation.

Hur lång tid kan man få vänta på installationen av solceller?

Installationstiden för solceller kan variera, men det är viktigt att notera att installationen bara är en del av processen när du köper solceller. Efter installationen måste du även ta hänsyn till handläggningstider hos din nätägare och eventuella justeringar som kan behövas för att maximera anläggningens prestanda. Det är också viktigt att komma ihåg att solcellsföretaget behöver göra en färdiganmälan för att elnätsföretaget ska installera en ny elmätare kostnadsfritt, vilket är nödvändigt för att mäta både den el du köper in från elnätet och det överskott som matas ut.

Bild på en villa i Jönköping där Solifokus har fått förtroendet att installera 31 solceller. Solcellerna är monterade både i öst- och västläge för att maximera solenergiproduktionen och bidra till hållbar energiförsörjning.
En villa som har valt att installera 31 solceller i både öst- och västläge.

Kostnaden och återbetalningstiden för solceller

När du överväger att köpa solceller, är det också viktigt att tänka på de långsiktiga kostnaderna och fördelarna. Kostnaden för batterier för att lagra större mängder elektricitet kan vara en betydande investering. Den genomsnittliga kostnaden för ett solcellsbatteri i Sverige är 60 000 kr före det gröna avdraget, och 30 000 kr efter beroende på storlek och kapacitet. Återbetalningstiden när du köper solceller i Sverige ligger i genomsnitt mellan 8 och 12 år, men detta kan variera beroende på faktorer som storleken på din anläggning, elpriserna, hur mycket du producerar, om du säljer din överskottsel, och om du väljer att använda grön teknik avdraget eller något annat stöd för att minska den initiala investeringskostnaden. Du kan läsa mer om Grön Teknik avdraget på Skatteverkets hemsida.

Underhåll och långsiktiga överväganden

När du har beslutat att köpa solceller och din anläggning är på plats, finns det några långsiktiga överväganden att hålla i åtanke. Underhåll av din solcellsanläggning kan innefatta regelbunden rengöring och inspektion för att säkerställa att det fungerar på toppnivå. Många solcellsföretag inklusive oss på Solifokus erbjuder teknisk support för att säkerställa att din anläggning fungerar optimalt. Det är också viktigt att förstå att solpaneler har en livslängd och att de kan behöva bytas ut efter en viss tid, vanligtvis efter 30 år.

En steg-till-steg vägledning till solcellsinvestering med Solifokus

Att köpa solceller är ett stort beslut, men med rätt information och vägledning kan det bli ett mycket smart drag. Om du överväger att köpa solceller, kan Solifokus ge dig den hjälp du behöver. Som en betrodd helhetsleverantör av solceller, har Solifokus expertisen att vägleda dig genom hela processen, från behovsanalys till installation och underhåll. Ta det första steget mot en mer hållbar framtid genom att köpa solceller. Boka ett kostnadsfritt besök idag!