Installationen

Beräknad produktion

Antal solpaneler

Kommun

Antal laddboxar

En bild som visar ett hus med solceller på taket och en parkerad Solifokus-fordon framför huset. Huset har en modern design och taket är utrustat med solceller för att generera förnybar energi. Solcellerna är jämnt fördelade över takets yta och har en svart färg som smälter in bra med husets design. Framför huset står en Solifokus-fordon, vilket indikerar att företaget har varit ansvariga för installationen av solcellerna. Bilden förmedlar en känsla av hållbarhet, effektivitet och pålitlighet genom kombinationen av solcellerna på taket och närvaron av Solifokus-fordonet

Intresserad av solceller?

Vill du också vara med på resan mot en framtid där förnybar energi är den primära energiförsörjningen? Vill du ha rådgivning av våra experter? Vi kommer till dig på ett kostnadsfritt besök och pratar igenom vilka möjligheter du har för en solcellsanläggning.

Boka besök