Installationen

Beräknad produktion

Antal solpaneler

Kommun

En bild på ett lantbruk där det finns en stor mängd solceller installerade på olika byggnader. Solcellerna täcker tak och fasader och sträcker sig över hela lantbrukets område. I bildens förgrund syns två Solifokus-fordon som indikerar företagets närvaro och engagemang på platsen. Solcellerna och fordonen tillsammans förmedlar en känsla av hållbarhet och förnybar energi inom jordbrukssektorn

Intresserad av solceller?

Vill du också vara med på resan mot en framtid där förnybar energi är den primära energiförsörjningen? Vill du ha rådgivning av våra experter? Vi kommer till dig på ett kostnadsfritt besök och pratar igenom vilka möjligheter du har för en solcellsanläggning.

Boka besök