Installationen

Beräknad produktion

Antal solpaneler

Kommun

Satsa på solceller som Askersund – en grönare kommun

Det fantastiska markmontaget i Askersund minskar inte bara sina elkostnader utan genom att satsa på solenergi kan invånarna även minska sin miljöpåverkan. Solenergi är en förnybar och ren energikälla som inte släpper ut några skadliga utsläpp. Dessutom kan överskottsenergi som produceras av solpaneler säljas tillbaka till elnätet och därmed ge en ytterligare ekonomisk fördel.

Askersund kommun visar på hur små handlingar kan ha en stor positiv effekt på både miljö och ekonomi, och förhoppningsvis följer fler kommuner deras fotspår och tar steget mot en hållbar framtid.

Markmontage: En innovativ lösning för ökad energiproduktion och hållbar landsbygdsutveckling

Markmontage av solceller är en strategi som erbjuder en rad fördelar för energiproduktion. Genom att montera solpaneler på marken snarare än på tak, kan solpanelernas vinkel och orientering optimeras för att fånga upp mer solljus. Detta leder till ökad produktion och en större avkastning för ägarna.

Fördelarna med markmontage sträcker sig längre än så. Genom att använda markytor som tidigare varit improduktiva, såsom obrukbara jordbruksmarker, eller förorenade områden kan markmontage även bidra till en mer hållbar landsbygdsutveckling. Detta ger kommuner och markägare en möjlighet att omvandla dessa områden till produktiva och miljövänliga energikällor.

En fantastisk installation av solceller på en makalös plats i Askersund, genomförd av Solifokus, vilket möjliggör förnybar energiproduktion

Intresserad av solceller?

Vill du också vara med på resan mot en framtid där förnybar energi är den primära energiförsörjningen? Vill du ha rådgivning av våra experter? Vi kommer till dig på ett kostnadsfritt besök och pratar igenom vilka möjligheter du har för en solcellsanläggning.

Boka besök