Installationen

Beräknad produktion

Antal solpaneler

Kommun

Antal batteri

En bild på ett hus med solceller på taket. Solcellerna täcker en betydande del av takets yta och sträcker sig i linje med husets arkitektur. På infarten syns även ett Solifokus fordon, vilket indikerar att Solifokus har installerat solcellerna på detta hus. Båda elementen i bilden förmedlar en känsla av hållbarhet och miljömedvetenhet. Husets utseende och solcellernas närvaro visar på en aktiv satsning på förnybar energi och ett ansvar för att minska klimatpåverkan.

Intresserad av solceller?

Vill du också vara med på resan mot en framtid där förnybar energi är den primära energiförsörjningen? Vill du ha rådgivning av våra experter? Vi kommer till dig på ett kostnadsfritt besök och pratar igenom vilka möjligheter du har för en solcellsanläggning.

Boka besök