En gif-bild som visar solen som går upp och ner, vilket ger en visuell representation av solens rörelse över horisonten och förändringen av ljus.

Solceller för markmontage

Har du en tom markyta som inte används till någonting? Genom solceller med markmontage kan du förvandla ytan till en lönsam solcellsanläggning som både sänker dina elkostnader och kan generera extra intäkter via överskottselen. Eftersom anläggningen placeras på marken istället för på ett tak är det även möjligt att optimera lutning och vinkel för en så effektiv produktion som möjligt. 

Minskade elkostnader

Effektiv elproduktion

Möjlighet till extra intäkter

Utnyttja tomma ytor

Intresserad av solceller för markmontage?

Vill du också vara med på resan mot en framtid där förnybar energi är den primära energiförsörjningen? Vill du ha rådgivning av våra experter? Vi kommer till dig på ett kostnadsfritt besök och pratar igenom vilka möjligheter du har för en solcellsanläggning.

Boka besök

Vad säger våra kunder?


Följ oss på Instagram

Vår Instagram