Effektiva solcellsbatterier

Gif-bild som visar en sol och en måne som går om varandra. Solen och månen representerar dag och natt, samt symboliserar kontinuerlig cyklisk förändring och balans i naturen.

Med ett solcellsbatteri inkopplat till din solcellsanläggning kan du lagra din egenproducerade solel och förbruka den vid ett tillfälle då anläggningen inte producerar någon el, till exempel under natten. Det gör anläggningen ännu mer lönsam och kan ytterligare förbättra husets energiklassning – och därmed öka möjligheterna till ett grönt bolån med ränterabatt. Ta steget till en hållbar energiförsörjning tillsammans med oss på Solifokus.

Använd solel under nattetid

Bli självförsörjande på din solel

Lagra solel effektivt och säkert

Få ett grönt bolån med ränterabatt

Vad säger våra kunder?


Följ oss på Instagram

Vår Instagram