Installationen

Beräknad produktion

Antal solpaneler

Kommun

Antal laddboxar

En översiktsbild av ett tak med solceller. Taket tillhör en röd villa med ett svart tak. Solcellerna är tydligt synliga och täcker en stor del av taket. Bilden är tagen rakt ovanifrån, vilket ger en tydlig vy över solcellerna och husets tak. Solcellerna är installerade i linjer och fångar upp solens strålar för att producera förnybar energi. Det röda huset och det svarta taket ger en kontrasterande färgkombination till bilden.

Intresserad av solceller?

Vill du också vara med på resan mot en framtid där förnybar energi är den primära energiförsörjningen? Vill du ha rådgivning av våra experter? Vi kommer till dig på ett kostnadsfritt besök och pratar igenom vilka möjligheter du har för en solcellsanläggning.

Boka besök